פורד מסחריותדגמיםצור קשרפורד פרטיות
Menu
פורד מסחריות
WhatsappPhone

בדיקת תחולת הארכת אחריות

יצרן הרכב מודיע מעת לעת על הארכת אחריות לרכיבים מסוימים הרלוונטית לקבוצת רכבים מסויימת. בטבלה מטה מפורטות הארכות האחריות הפעילות.

לבדיקה האם רכבך נהנה מהארכת אחריות נא הזינו את מספר הרישוי או מספר השלדה

לתשומת לבך

  • האפשרות להארכת האחריות על ידי היצרן מוצגת לידיעה כללית בלבד.

  • תחולתה של הארכת האחריות ביחס לרכב מסוים תיבחן ותיקבע באופן פרטני בהתאם להגדרות היצרן בהיבט זמן/מד אוץ, אופי התקלה וסייגים נוספים כפי שקבע היצרן במועד הבאתו של הרכב אל מרכז שירות מורשה.

    לאיתור מרכז שירות מורשה
  • לכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 08-9139995 או בכתובת הדואר האלקטרוני service1@delekmotors.co.il. משך האחריות נמדד ממועד עליית הרכב לכביש.